Despre noi

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA

O școală pentru viitor, o școală pentru tine

ECHIPA NOASTRĂ

Liceul Tehnologic Nr.1 Salonta dispune la ora actuală de un colectiv de cadre didactice bine pregătit. Peste 70% dintre profesorii școlii au gradul didcatic I. Echipa managerială formată din doamna profesoară Neaga Florica Maria - director și doamna profesoară Toderici Ramona Loredana - director adjunct este bine pregătită din punct de vedere al managementului educațional fiind în pas cu cerințele educaționale ale ultimilor ani. Personalul didactic auxiliar al școlii este bine pregătit din punct de vedere profesional, acesta fiind structurat pe următoarele compartimente: contabilitate, secretariat, informatizare, administrativ.

PLANUL - OFERTA DE ȘCOLARIZARE

Liceul Tehnologic Nr.1 Salonta școlarizează elevi pentru nivel liceal, la forma de învățământ zi și seral, pentru nivel profesional forma de învățământ zi. Fiind un liceu cu tradiție din zona de vest profilele și specializările școlii sunt în concordanță cu cererea de forță de muncă existentă în piață la ora actuală. Astfel în oferta educațională se regăsesc profile ca: servicii, tehnic, resurse naturale și protecția mediului, cu calificările și specializările specifice, tehnician în activități economice, tehnician în gastronomie, tehnician în turism, tehnician în industria alimentară, tehnician veterinar, tehnician în agricultură, comercian vânzător, brutar patiser, ospătar chelner, mecanic agricol, horticultor,etc.

PROFILE & SPECIALIZARI

PROFIL SERVICII:

- Tehnician în activități economice

- Tehnician în gastronomie

- Tehnician în turism

PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI:

- Tehnician în agricultură

- Tehnician în veterinar

- Tehnician în industria alimentară

- Tehnician analize produse alimentare

PROFIL TEHNIC:

- Tehnician mecanic pentru întrținere și reparații

Liceul Tehnologic Nr.1 Salonta

Școala cu o traditie de peste 100 de ani în învățământul Bihorean

Termene și condiții
Hartă site